lørdag den 15. november 2014

Rapporten, 'Til gavn for Grønland'

Grønlands naturressourcer - Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands Naturressourcer

Rapporten, der er nævnt i Martin Breums bog 'Balladen om Grønland', og som er et essentielt skrift i forståelsen af de debatter, der i forhold til Grønlands mulige indtjening og eventuelle løsrivelse fra rigsfællesskabet, kører i Grønland for tiden.

Tankerne er specielt Aleqa Hammonds i forbindelse med hendes udtalelse:  Jeg ser gerne Grønland som selvstændigt nation i min levetid'.

Rapporten belyser de faktisk forhold og muligheder omkring minedrift og olieudvinding, og hvilke indtjeningsmuligheder Grønland kan forvente, og om det er tilstrækkeligt til at kunne undvære bloktilskudet fra Danmark.

Rapporten kan hentes her: http://nyheder.ku.dk/groenlands-naturressourcer/rapportogbaggrundspapir/Til_gavn_for_Gr_nland.pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar