tirsdag den 17. maj 2016

Knud Rasmussen "Den Store Slæderejse"

Ja jeg ved det godt! Det er en gammel bog og en gammel mand født i 1879 i Ilulissat som søn af en danske præst og døde alt for tidligt i en alder af kun 54 år i 1933.
Jeg kan ikke huske ham selvom jeg heller ikke er ung mere, men jeg husker hans eftermæle som allerede da jeg var barn satte de spor i mig der senere har ført til et langt liv med friluftsliv der den dag i dag ikke er stoppet.


Jeg pløjede mig allerede i de tidlige barneår igennem alt hvad Knud Rasmussen havde udgivet og som jeg kunne finde på biblioteket, og læste med interesse og eventyrlyst om slædefærder i øde arktiske egne, og drømte mig afsted på min egen hundeslæde.

Her mange år efter står min slæde på terrassen ved vores hus i Herfølge, og alle Knud Rasmussens udgivelser står på reolerne i mit arbejdsværelse, der rummer et stort bibliotek af arktisk litteratur og rejseberetninger.

Den opmærksomme vil lægge mærke til at min slæde er østgrønlandsk, mens Knuds er vestgrønlandsk.

Det er flere år siden jeg sidst læste Knud Rasmussen, men Gyldendals genoptryk af "Den Store Slæderejse" samtidig med et genoptryk af Niels Barfoeds fantastisk gode biografi om Knud (ja jeg tillader mig at være på fornavn idet jeg syntes jeg ligesom kender ham), fik mig atter til at læse om slæderejsen. En slæderejse der er foretaget uden lige i historien og det på et tidspunkt hvor store dele af Nordgrønland, Canada og Alaska stadig var ukendt land.

Slædeturen starter i Hudson Bay og fører gennem ismarkerne tværs over det Nordamerikanske kontinent til Beringstrædet.
Målet var at samle etnografisk materiale via de mange eskimoiske bopladser slæderejsen førte igennem.

Fakta:
Titel: Den Store Slæderejse
Forfatter: Knud Rasmussen
Forlag: Gyldendal
Bog: Paperbag
Sideantal: 272
ISBN: 978-87-02-19073-1
Pris: 129,95


Efter at have læst Knuds bøger ville jeg gerne lære manden bag rejserne bedre at kende men da Knud var død mange år før jeg blev født måtte dette ske ved at læse biografier og dem har der været nogle stykker af gennem tiderne, men den absolut bedste er den Niels Barfoed har skrevet og som for nyligt er blevat genoptrykt efter at have været udsolgt fra forlaget.

Fakta:
Titel: Manden Bag Helten
Forfatter: Niels Barfoed
Forlag: Gyldendal
Bog: Paperbag
Sideantal: 464
ISBN: 978-87-02-20223-6
Pris: 199,95

onsdag den 4. maj 2016

En krise i livets historie. Nyt nummer af Geoviden

En krise i livets historie. Nyt nummer af Geoviden
For de der interesserer sig for geologi og geologiske aktiviteter i jordskorpen der har haft betydning for vores geografi og udvikling i tidligere tider , er dette et interessant skrift! 
 

I løbet af de sidste 540 mio. år har livet på Jorden været ramt af mange kriser. Seks rigtig store kriser er forbundet med masseuddøen, hvor mange organismer blev udslettet og livet på Jorden ændrede sig. En masseuddøen, hvis primære årsag sandsynligvis var voldsom vulkansk aktivitet, fandt sted i slutningen af Trias-perioden for ca. 201,5 mio. år siden. I den danske og svenske undergrund findes sedimentære lag fra grænsen mellem Trias- og Jura-perioderne, som er særligt egnede til at vise, hvordan økosystemerne på land og i relativt kystnære havområder reagerede under og efter denne krise.

Dette nummer af Geoviden fokuserer på Trias–Jura-lagserien på Sjælland og i Skåne. Forfatternes undersøgelser viser en række hændelser, som indikerer en kompleks sammenhæng mellem ændringerne i atmosfæren og især de ændringer, der skete på land. Der er mange 'brikker' i et stort puslespil, der skal samles, før historien kan fortælles, og geologernes arbejdsredskaber til at løse puslespillet spænder vidt. En væsentlig del af disse redskaber bliver beskrevet i bladet: sedimenter og strukturer i borekerner, indholdet af fossiler, variationer i mængden af iltisotopen 13C, indholdet af pollen mv., som alt sammen er med til at give geologerne en idé om, hvordan landskabet så ud, da aflejringerne blev dannet.

I den sidste del af bladet samles brikkerne og historien fortælles i 4 'øjebliksbilleder', hvor hver situation, fra ørken over sumpskove og efterfølgende erosion til reetablering af vegetation, er vist ved kort og tegninger af, hvorledes man tror, der har set ud i det givne øjebliksbillede, samt fotos af nutidige, tilsvarende landskaber.

Læs Geoviden nr. 1, 2016: En krise i livets historie.