lørdag den 9. september 2017

Skal vi have Allemandsret i Danmark?

På naturens dag den  10. september 2017, det er i morgen, vil Enhedslisten fremsætte et forslag om etablering af en Allemandslignende ordning som den vi har i Norge og Sverige, men er det en god idé?

»Det er afgørende, at danskerne har god og uhindret adgang til natur – både i by og på land. For vi vil gerne være i naturen. Vores natur er desværre trængt op i en krog. På landet af et industrielt landbrug der breder sig. I byerne udgøres naturen mange steder kun af mælkebøtterne mellem fliserne og en pænt friseret græsplæne i parken.
Men det behøver ikke være sådan. Vi kan i stedet vælge, at give plads til langt mere natur og mere mangfoldig natur både på landet og i byerne, til gavn for både natur og mennesker. Og vi kan åbne op for bedre adgang til den natur vi har.
Sådan lyder det fra Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding, som i forbindelse med Naturens dag den 10. september vil præsentere et nyt udspil der afsætter én grøn milliard om året til mere tilgængelig og mere mangfoldig natur til danskerne de næste tre år og som vil åbne markant for danskernes adgang til naturen gennem en dansk version af allemandsretten.«


Umiddelbart kan et sådant forslag få et dedikeret friluftsmenneske til at juble, mens Venstre naturligvis ikke vil være med idet de vil værne om den private ejendomsret som jo i form af en øget adgang til især private skove, vil udfordre denne.

Jeg kan ikke rigtig se hvordan en sådan lov ville kunne indføres i Danmark. De danske skove og naturarealer, der alle egentlig er kulturlandskaber, er langt mindre og mere følsomme end skovene i Norge og Sverige og desuden er de private arealer langt mere erhvervsområder end de er i Sverige.

I Danmark er det ikke alene skovdrift der driver skovene. Gavntræ er nok ikke nogen særlig givtig produktion de fleste steder i Danmark, men udlejning af skovene til jagtselskaber er en vigtig indtægtskilde for mange skovejere, og da mange af dem der har råd til at leje jagt nog snarere leverer deres stemmer til V end til EH så er der allerede der en barriere.

En anden barriere som jeg ser skovejerne kan bruge som modargumentation er de mange ulovlige bålpladser og andet der ses i statsskovene (Naturstyrelsens skove) og som vidner om at i hvert fald nogle friluftsfolk ikke har til sinds at overholde reglerne.

På de private skovejeres side står også campingpladsejerne der i forvejen ser sig, måske uberettiget, truet af de fri teltmuligheder i Statsskovene og ikke mindst de mange shelterpladser der frit kan benyttes og som campingpladsejerne mener fratager dem kundeunderlaget. Det sidste er nok en anelse overdrevet idet de der anvender shelterne nok ikke i samme grad ville benytte campingpladserne.

Når jeg nu nævner shelterpladserne så mener jeg at friheden derude allerede nu er udfordret idet shelterne ikke kun anvendes af friluftsfolket - altså friluftsfolket som jeg ser dem- men snarere anvendes af familier der bruger dem som gratis weekendophold og blokerer dem for de der kommer vandrende.

Men hvorom alting er så bliver det spændende at følge forslaget fra EH.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar