fredag den 4. december 2015

Grønlands Geologi udforskes - et glimt af geologernes arbejde

Henrik Højmark Thomsen har været så venlig at tilsende mig et eksemplar af denne fantastiske bog.
Bogen kom med posten i går så jeg har ikke fået mulighed for andet end at se den igennem og læse korte passager, men jeg kan love at det er noget af et værk!

Ikke nok med at bogen er fantastisk flot, men den virker også vældig godt gennemarbejdet og er rigt illustreret.  Absolut en bog man må eje og læse hvis man interesserer sig for Grønland!

Grønlands geologi udforskes - glimt af geologernes arbejde

Igennem mange år har geologer hver sommer trasket igennem Grønlands fjelde for at kortlægge geologien. Bogen fortæller om deres arbejde og giver læseren indblik i, hvad de lavede, hvordan de boede, hvad de spiste, og hvilke skibe, fly og helikoptere de brugte for at komme rundt i det store land med den barske natur.

336 sider med fokus på statens udforskning af Grønland - rigt illustreret
Over 580 figurer og billeder om Grønlands geologiske udforskning
Over 70 personprofiler af geologer og andre grønlandsfarere
Grafisk oversigt med de vigtigste begivenheder og indsatser gennem årene

Omslaget til bogen
Forfatter: Niels Henriksen

Tekstredaktion: Henrik Højmark Thomsen og Jane Holst
Billedredaktion: Niels Henriksen
Layout og DTP: Henrik Klinge Pedersen/Carsten Egestal Thuesen
Omslag: Carsten Egestal Thuesen
Illustrationer: Eva Melskens
Reprografisk arbejde: Benny Schark/Jakob Lautrup
Omfang: 336 sider
Størrelse: 22 x 29,7 cm
Antal billeder og figurer: 581
Antal fakta-bokse: 99
Udgivet: 27. november 2015
ISBN: 978-87-7871-408-4

Pris: 250 kroner inklusiv moms, men eksklusiv forsendelse

Bogen kan købes hos:
GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00
E-mail: bogsalg@geus.dk

Uddybende information:
Grønlands nøgne fjeldområder giver en enestående mulighed for at undersøge landets geologiske opbygning og studere de geologiske processer og bjergarter. Derfor har geologer fra mange forskellige lande gennem årene benyttet Grønland som studieområde og derigennem har man i dag en meget bred viden om landets ca. 3800 millioner år lange geologiske tilblivelseshistorie.

Geologiske undersøgelser af landområderne har hovedsagelig fundet sted fra 1946 efter Anden Verdenskrigs afslutning, medens den egentlige udforskning af havområdernes geologiske opbygning først begyndte i slutningen af 1960'erne.

I landområderne er de mange undersøgelser først og fremmest foretaget af statens Grønlands Geologiske Undersøgelse, GGU, der fra 1995 bliver videreført af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Mange andre undersøgelser er udført i forbindelse med private mineselskabers mineralefterforskning og i forbindelse med en række universiteters aktiviteter.

Vor viden om havområdernes geologiske opbygning stammer fra et stort antal GGU/GEUS projekter, men fra 1990'erne har olie- og efterforskningsselskabernes geofysiske undersøgelser og deres forskellige dybe boringer været den væsentligste kilde til vor viden om disse områders opbygning.

De fleste studier er foretaget af GGU/GEUS, der siden 1946 har forestået den offentlige indsats med deltagelse af danske og udenlandske forskere. Om sommeren er der blevet sendt omkring 100 geologer med deres assistenter på feltarbejde i Grønland. De har med deres ekspeditioner dækket det enorme land til fods, med skib, fly og helikopter.

Store dele af Grønland er ubeboet og det har derfor været nødvendigt at arrangere feltarbejdet som ekspeditioner og selv sørge for transport, forsyninger og indkvartering. Næsten 70 sæsoner er det blevet til. Uden for feltsæsonerne er det omfattende materiale blevet bearbejdet i laboratorierne og dokumenteret i form af hundredvis af videnskabelige afhandlinger og kort.

Resultatet er, at man i dag har en bred viden om hele landets geologiske opbygning, hvilket er en afgørende forudsætning for private mine- og olieselskabers efterforskning af råstoffer, der kan bidrage til samfundets økonomiske udvikling.

Bogens forfatter Niels Henriksen har været ansat som geolog ved GGU/GEUS fra 1963 til 2000 og har som statsgeolog gennem mange år været leder af den geologiske kortlægning. Han har fra sin tid som student deltaget i arbejdet og har haft i alt 35 somres feltarbejde i Grønland, og han har deltaget i mange af de ekspeditioner, der er beskrevet i bogen.

Bogen er rigt illustreret og indeholder over 580 figurer og billeder og over 70 personprofiler af geologer og andre grønlandsfarer, som forfatteren har arbejdet sammen med.

Indhold:
Forord
Indledning
Skridt på vejen
Kapitel 1: Geologiske undersøgelser i Grønland før 1945
Kapitel 2: Geologiske undersøgelser i landområderne efter 1945
Kapitel 3: Geofysiske og geologiske undersøgelser af havområderne omkring Grønland
Kapitel 4: Starten på GGU's regionale undersøgelser
Kapitel 5: Systematisk geologisk kortlægning
Kapitel 6: Kvartærgeologi og glaciologi
Kapitel 7: Statens undersøgelser af havområderne omkring Grønland
Kapitel 8: Malmgeologi
Kapitel 9: Oliegeologi og kulundersøgelser
Kapitel 10: Geokemiske undersøgelser og kortlægning
Kapitel 11: Geofysiske undersøgelser med kortlægning af landområderne
Kapitel 12: Feltarbejde og logistik
Kapitel 13: Feltarbejde i Nord- og Østgrønland
Kapitel 14: Den administrative struktur
Kapitel 15: Dansk Lithosfærecenter - DLC
Kapitel 16: Laboratorierne ved GGU/GEUS
Kapitel 17: Støttefunktioner for det geologiske arbejde
Kapitel 18: Publikationer og PR-virksomhed
Kapitel 19: Efterskrift og tak
Referencer
Stikordsregister

Eksempler:

Sideopslag
Grafisk oversigt med de vigtigste begivenheder og indsatser gennem årene. Forstør illustrationen

Sideopslag
Over 70 personprofiler af geologer og andre grønlandsfarer. Forstør illustrationen

Sideopslag
Mange fotos og helside billeder pryder bogen. Forstør illustrationen

Sideopslag
Beskrivelse af hvilke skibe, fly og helikoptere geologerne brugte for at komme rundt i Grønland. Forstør illustrationen

Sideopslag
Fakta-bokse med beskrivelse af udvalgte arbejdsmetoder, som geologerne og geofysikerne har taget i brug under den geologiske udforskning af Grønland. Forstør illustrationen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar