mandag den 29. januar 2018

Vildere vidder i dansk natur - bogomtale

Dansk natur har det skidt – Rune Engelbreth Larsens nye bog anviser, hvor og hvordan vi bevarer og styrker naturen i stor skala: Vildere dansk natur med flere vildheste, elge og bisoner ...Vores blågrønne planet rummer en svimlende artsrigdom, der byder på en lige så ufattelig oplevelsesrigdom.
Vi deler kloden med 10 millioner forskellige arter, hvoraf 50.000 såmænd lever i Danmark. Sådan cirka.
Imidlertid indskrænkes denne farverige variation af arter med stormskridt, også i herhjemme. 

Ikke kun fylder vi selv mere og mere, men vores natur gror også til i ensformighed – Som bogen dokumenterer, har Naturbeskyttelseslovens titusinder af beskyttede naturperler og tusinder af fredede områder langtfra standset dansk naturs markante tilbagegang – der skal andre tiltag til. Vildere vidder i dansk natur belyser, hvorfor det er gået galt, og giver et bud på, hvordan udviklingen vendes: vildere natur på naturligere præmisser. 

Bogen eksemplificerer i ord, billeder og kort, at Danmark kan reservere langt over 1.000 kvadratkilometer til vildere naturreservater, hvor naturen i højere grad kan udfolde sig som natur.

I disse områder skal træerne ikke længere fældes og fjernes som tømmer, ingen søer og moser skal længere tørlægges, og det manglende samspil mellem vegetation og store planteædere skal genetableres, hvilket indebærer, at f.eks. vildheste, elge eller bisoner udsættes en række steder. De 1.000 kvadratkilometer fordeler sig på 35 større områder, der i altovervejende grad er ubeboede og offentligt ejet i forvejen, hvorved vi undgår de hidtidige konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn. Vildere vidder i dansk natur er en oplevelsesbog og oplysningsbog på 440 store sider, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige i dagens Danmark – og ikke mindst til vildere natur i morgendagens.

Fakta
Over 400 naturbilleder og mere end 225 kort.
Pris: 449 kr.


INDHOLD

Forord

DEL I: Hvorfor og hvordan?

Kapitel 1 Biodiversitet og naturbeskyttelse 
Kapitel 2 Et skridt frem og ti tilbage 
Kapitel 3 Nationalparker eller nationalmarker? 
Kapitel 4 Vildere naturnationalparker 
Kapitel 5 Plads, placering og prioritering 
Kapitel 6 Planteædere retur 
Kapitel 7 Produktionsophør 
Kapitel 8 Bialowieza Skov, Polen 
Kapitel 9 Oostvaardersplassen, Holland 
Kapitel 10 Döberitzer Heide, Tyskland 
Kapitel 11 Lille Vildmose, Danmark 

DEL II: Hvor?

Kapitel 1 Naturnationalpark Almindingen 
Kapitel 2 Naturnationalpark Amager 
Kapitel 3 Naturnationalpark Bidstrup Skovene 
Kapitel 4 Naturnationalpark Bjergskov & Hostrup Sø 
Kapitel 5 Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde 
Kapitel 6 Naturnationalpark Borris Sønderland 
Kapitel 7 Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose 
Kapitel 8 Naturnationalpark Fussingø & Læsten Bakker 
Kapitel 9 Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg 
Kapitel 10 Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø 
Kapitel 11 Naturnationalpark Gurre Sø & Horserød Hegn 
Kapitel 12 Naturnationalpark Hald Sø & Dollerup Bakker 
Kapitel 13 Naturnationalpark Hammerknuden & Slotslyngen 
Kapitel 14 Naturnationalpark Hammermølle Skov & Teglstrup Hegn 
Kapitel 15 Naturnationalpark Han Herred 
Kapitel 16 Naturnationalpark Hanstholm Vildmark 
Kapitel 17 Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov 
Kapitel 18 Naturnationalpark Hindemade & Pamhule Skov 
Kapitel 19 Naturnationalpark Husby Klit 
Kapitel 20 Naturnationalpark Jægersborg Hegn & Dyrehave 
Kapitel 21 Naturnationalpark Klosterheden 
Kapitel 22 Naturnationalpark Lindet Skov & Helm Polde 
Kapitel 23 Naturnationalpark Læsø 
Kapitel 24 Naturnationalpark Melby Overdrev & Tisvilde Hegn 
Kapitel 25 Naturnationalpark Mols Bjerge 
Kapitel 26 Naturnationalpark Randbøl Hede & Syv Års Søerne 
Kapitel 27 Naturnationalpark Rold Skov & Rebild Bakker 
Kapitel 28 Naturnationalpark Råbjerg Mose & Ålbæk Skov 
Kapitel 29 Naturnationalpark Skagens Odde 
Kapitel 30 Naturnationalpark Skjern Floddelta 
Kapitel 31 Naturnationalpark Stråsø Skov & Vind Hede 
Kapitel 32 Naturnationalpark Søhøjlandet 
Kapitel 33 Naturnationalpark Tversted Skov & Kyst 
Kapitel 34 Naturnationalpark Uggerby & Lilleheden 
Kapitel 35 Naturnationalpark Vesterhavet 

Appendix 
Litteratur 
Register

Ingen kommentarer:

Send en kommentar