lørdag den 5. december 2015

Europas vadefugle - Lars Gejl

Så er der endnu et pragtværk af Lars Gejl!
Lars er kendt som en meget dygtig fotograf og som forfatter til en hel stribe af unikke fugle bøger Europas Vadefugle er ingen undtagelse.


En helt ny, meget omfattende, rigt illustreret og unik udgivelse om de 83 vadefuglearter, der yngler og/eller optræder regelmæssigt eller som sjældne trækfugle og gæster i Europa.

3 hovedafsnit:
1. Sammenligningstavler med fritlagte fotos af henholdsvis stående og flyvende brokfugle, ryler, klirer, bekkasiner og svømmesnepper - alle i henholdsvis deres voksne og ungfugledragter med pile, der peger på de vigtige detaljer, der karakteriserer pågældende art i forhold til de andre.

2. rigt illustreret gennemgang af hver af de 83 arter mht deres forekomst,økologi, adfærd, ynglebiologi, stemme og udbredelse. Læs om de forskellige brokfugle, ryler, klirer, sneppefugle, bekkasiner og svømmesnepper.

3. rigt illustreret generel beskrivelse af vadefuglenes topografi, økologi, adfærd, træk, ynglebiologi og fældningsfaser - samt et silhuet afsnit af alle arter stående såvel som flyvende for hurtig identifikation.

Fakta
Type: Indbundet
ISBN: 9788702171594
Udgave: 1
Udgivet:  27.10.2015
Sider: 370
Pris: 399,95

Ingen kommentarer:

Send en kommentar