lørdag den 10. januar 2015

Kungsleden - Abisko - Nikkaluokta, etape II

Vi er nu nået næsten hele vejen gennem Ábesko Nationalpark og er drejet fra sporet for at vandre over broen over vandløbet Gamajohka som løber ud i søen Ábesjojávri.
Der er god fart på vandet under den lange hængebro, der klinger metallisk når man går over, og på den anden side er der en kort vandring på få hundrede meter til hytterne. 
En 13 kilometer lang, men let vandring gennem Ábesko Nationalpark er gennemført. Måske har man overnattet i Abiskojaure-hytterne eller måske teltet på pladsen ved hytterne.

Abiskojaure-hytterne set fra syd og stien fra broen
Køjerummet med tre etager
Der er lidt sprogforvirring i området idet man har skiftet fra svensk stavemåde til samisk, hvilket betyder at begge stavemåder bruges på kortene i en periode hvorefter den svenske antagelig udgår.

Til hjælp er der en lille ordbog her:
Abisko, Ábesko= Abisko
jaure, jávri= sø
jåkkå, johka= å
eatnu= elv
stuga= hytte
jira= kløft

Abiskojaure-hytterne ligger smukt ved søbredden af Ábeskojávri og allerede inden man når broen, ser man dem på søens modsatte bred. Når hytterne er åbne vejrer Den Svenske Turistforenings flag fra flagstangens top.

Abiskojaure-hytterne er gamle, men velfungerende og i øvrigt de eneste hytter jeg har oplevet med køjesenge i tre etager, og jeg generer vist ikke nogen ved at påstå at der er yderst klamt i de øverste, når rummet er helt fyldt af folk der tørrer vådt tøj, og har gang i brændeovnen. Det er dog kun i ét rum der er tre etager i de andre er der kun to, som i alle de andre hytter langs Kungsleden.

Etape 2 - Abiskojaure-hytterne - Alesjaure-hytterne

Foran os har vi nu tyve kilometers blandet vandring mod syd, til de næste hytter på Kungsleden.
Alesjaure-hytterne ligger på en knold for enden af en hel række søer, og turen derned starter med en vandring tilbage til broen over Gamajohka. Herfra finder man stien mod syd igen, den er fint markeret, og vandrer det sidste stykke gennem den nu lave birkeskov.

Snart er man ude hvor et skilt indikerer at nu forlader man nationalparken, og teltning er atter frit. Stien stiger lidt op mod ravinen hvori Siellajohka løber ud fra Siellavággi og ned i Gárddenvággi, for at fortsætte mod Gamajohka. En bro fører over johkan, og nu venter en stejl opstigning op på kanten af Garddenvárri.

Kieronstugan på dalens modsatte side
Vel oppe går det på skrå gennem lavt pilekrat videre ind i dalen. På modsatte side ser man ind i Siellavággi, og over på den lille røde hytte Kieronstugan.
Kieronstugan hørte før i tiden til hytterne på Kungsleden, og man kunne låne nøgle og overnmatte i den. Dette var før Alesjaure-hytterne blev flyttet til deres nuværende plads for enden af søerne. Før var der 24 kilometer mellem Abiskojaure-hytterne og Alesjaure-hytterne og det er langt i fjeldet, så mange lånte nøgle i Abiskojaure og afleverede og betalte for overnatningen i Alesjaure, og omvendt. Nu er hytten solgt, og om efteråret møder man rypejægere der overnatter i den.

På billedet ser man over mod hytten fra stien på Gárddenvággis side, gennem Gárddenvággi. Man ser også det lave pilekrat, man passerer på den skrå side stien fører igennem. Stien man aner over mod hytten kan man bruge, hvis man vil ind i Siellavággi bag Kieronstugan. Vandløbet, man ikke kan se på billedet, kan være lidt bøvlet ved høj vandstand, men man kan sagtens komme over.

Lapsk alperose der er i rododendrumfamilien
Den lidt besværlige strækning er relativt hurtigt overstået og efter det skrå stykke kommen man ud på et lille plateau, hvor man har rigtig fin udsigt helt ned til Alesjaure-hytterne. Til højre ser man en lille samelejr. På den modsatte side kan man se en renvokterhytte.
Ser man godt efter eller går man derover, finder man et kors der indikerer at der er et gravsted, men for hvem ved jeg ikke.

Man fortsætter lige ud ad sporet og det går nu nedad, indtil man længere fremme krydser rengærdet gennem lågen. Rengærdet er grænsen mellem Gábna og Leaváš samebyer.

Nu venter en rigtig lang strækning gennem en smule pilekrat, i starten med spang over de mest sumpede stræk, og senere ad frodige højurtenge langs søerne der ligger på rad og række forbundet af korte vandløb. Man ser over mod de markante og massive fjelde, Njuikkostak og Godučohkka og Godu-gletsjeren.

Alesjaure - hovedbygningen
Man kan afkorte vandringen i sæsonen ved at sejle de sidste kilometer ned mod Alesjaure-hytterne. Det koster naturligvis noget, men er samtidig en flot sejltur, men uanset om man fortsætter vandringen eller sejler, ser man længere fremme mod øst den temmelig store Alisjávri sameviste (Leaváš čearru), (samelejr) som er Leaváš samebys sommerlejr.

Alesjaure-hytterne ligger, som tidligere nævnt, på en knold for enden af den sidste sø i rækken, Alisjávri. Beliggenheden er flot og med god udsigt.
De nuværende hytter blev bygget i årene 1983 - 1985, efter en af de gamle hytter brændte ned under vinteren 1977 - 78. Da der alligevel skulle bygges nyt flyttede man hyttepladsen ca 3 kilometer nordud efter ønske fra samerne, idet den gamle placering lå midt i et vigtigt græsningsområde for renerne.

Man kan læse mere i min bog 'Kebnekaise' som kan købes ved at trykke på linket her: Kebnekaise

Ingen kommentarer:

Send en kommentar